HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
ผลการค้นหาปีพศ.: 2562
[หน้าที่ 1/5 ผลลัพธ์ที่แสดง: 1-20 จากทั้งหมด 96]     ไปหน้าที่ 12 | 3 | 4 | 5  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2018/084 Automatic Data Collection and Analysis System for Socioecological Study on Stamp-tailed Macaques in Thailand เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ 24 เมษายน 2562 – 14 เมษายน 2564 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Aru Toyoda ญี่ปุ่น
2016/075 Populations and Environments’co-evolution in Relation to Regional and Inter – Regional Exchange in the Upper Thai – Malay Peninsula (from the 2nd mill. BCE to the early Modern Period) 1. แหล่งโบราณคดีวังด้วน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2. แหล่งโบราณคดีเขาจุฬา จ.ชุมพร มกราคม 2560 – ธันวาคม 2562 ปรัชญา Dr. Bérénice Bellina ฝรั่งเศส
2019/038 Community as Safety-Nets for Victims of Child Sex Trafficking in Thailand - 17 สิงหาคม - 7 กันยายน 2562 สังคมวิทยา Ms. Debbie Ariyo อังกฤษ
2019/049 Molecular Phylogenetic Analysis of Branchiopoda based on Nuclear Protein-coding Genes ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Ayako Sasaki ญี่ปุ่น
2018/067 Studies on the Fish of the Mae Khlong Basin ตาก อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี 6 สิงหาคม 2562 - 5 สิงหาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Lawrence Page อเมริกัน
2019/041 The Effect of Meteorological Variable on the Vocalizations of White-handed Gibbons (Hylobates lar) in Western Thailand เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 25 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Sarah Dameron อเมริกัน
2016/046 Evaluation of the Determinant Factors of Forests in Thailand and the Effects of Forest Fires and Precipitation Shift due to Human Activity and Climate Change อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ และ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 1. 26 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2561 2. ขยายเวลาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2562 3 ขยายเวลาตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof. Dr. Atsushi Ishida ญี่ปุ่น
2019/047 Technological Primates: A Comparative Approach to the Evolution of Tool Use อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 1 ธันวาคม 2562 – 1 ธันวาคม 2564 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Lydia Luncz เยอรมัน
2019/046 Harmonic Convex Functions Via Local Fractional Integrals มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Sabah Iftikhar ปากีสถาน
2019/045 Nanofluids Flow Problem – Modeling and Applications มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Zahir Shah ปากีสถาน
2019/015 Mutualistic Relationships between Macaques and Humans in Southern Thailand จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Devan Schowe อเมริกัน
2019/029 Understanding the Tropilaelaps Mite, An Emerging Threat to Western Apiculture: Analysis of Biology, Behavior, and Potential Rearing Strategies คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 พฤษภาคม - 17 สิงหาคม 2562 ขยายเวลาวิจัยถึงพฤษภาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Samuel Ramsey อเมริกัน
2018/085 Ban Chiang: Discoveries and Local Participation in a UNESCO World Heritage Site (Stage 1) แหล่งโบราณดีบ้านเชียงและพื้นที่โดยรอบ 15 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562 ขยายถึงมีนาคม 2563 ปรัชญา Dr. Roberto Bruno Gozzol อิตาลี
2017/028 Ecology, Distribution and Taxonomic Status of the Newt Genus Tylototriton Found in Thailand 1. อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ 2. อุทยานแห่งชาติขุนแจ 3. อุทยานแห่งชาติแม่ยม 4. อุทยานแห่งชาติภูซาง 5. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 14 กันยายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Assoc.Prof.Dr. Kanto Nishikawa ญี่ปุ่น
2018/077 Ecological and Evolutionary Processes in the Origins of Species Richness Gradients Phase II จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต กระบี่ และระนอง ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Joshua Egan อเมริกัน
2019/040 Spatial Ecology of the Javan Mongoose (Herpestes javanicus) within Sakaerat Biosphere Reserve สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 17 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Sarah Sherburne อเมริกัน
2019/033 Inscriptions, Archaeology, and Trade in Ancient Southeast Asia 1) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและโบราณสถานต่างๆ ในประเทศไทย 1) หอสมุดแห่งชาติ กันยายน 2562 - ธันวาคม 2563 ปรัชญา Mr. Hunter Watson อเมริกัน
2019/035 Comparing Pollination of Fruit Trees; Coconut (Cocos nucifera) and Guava (Psidium guajava) in Monoculture VS Mixed Fruit Orchards in Southern Thailand จ. สงขลา และพัทลุง ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Katrine Hansen เดนมาร์ก
2019/042 The Digital Nomad Lifestyle in Chiang Mai, Thailand เชียงใหม่ พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 สังคมวิทยา Dr. Bianca de Loryn ออสเตรเลีย
2019/039 A Project for a Sustainable “Mekong Commons” กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น มุกดาหาร เชียงราย และเชียงใหม่ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ Dr. Seiichi Igarashi ญี่ปุ่น
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.