HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
ผลการค้นหาปีพศ.: 2559
[หน้าที่ 1/4 ผลลัพธ์ที่แสดง: 1-20 จากทั้งหมด 77]     ไปหน้าที่ 12 | 3 | 4  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2016/072 The Spatial Ecology, Habitat Selection, and Behavior of Green Pit Vipers (Trimeresurus sp.) in Human Dominated and Protected Areas in the Sakaerat Biosphere Reserve สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Curt Barnes อมริกัน
2015/050 Study of the Effects of Forest Fragmentation on Avian Biodiversity in Chiew Larn Reservoir, Khlong Saeng Wildlife, Surantthani Province- Patterns of Avian - อ่างเก็บน้ำเชี่ยวหลาน - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มกราคม 2559 - มีนาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Gregory J. Irving อเมริกัน
2016/012 Tracing Bleaching in the Geological Record: form the Eco-physiological Response towards Ecological Consequences 1. เกาะในทะเลอันดามัน ได้แก่ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะบอน เกาะตาชัยและเกาะราชา 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัยพากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน มีนาคม 2559 - ธันวาคม 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Marlene Wall ออสเตรีย
2016/074 Growing Insecurity: Agrarian Change, Inequality & Risk in Upland Northern Thailand หมู่บ้านในชุมชนอาข่า 2 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย มกราคม 2559 - มกราคม 2560 สังคมวิทยา Mr. Daniel Ahlquist อเมริกัน
2012/019 Integrative Observations and Assessments of Plant Species Diversity in some Candidate Hotspots of Thailand 1. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ 2. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ. จันทบุรี 4. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 5. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช กันยายน 2555 - สิงหาคม 2556 ขยายเวลาล่าสุด มกราคม 2558 - มีนาคม 2559 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Tetsukasa Yahara ญี่ปุ่น
2016/045 Geochemical Profiling of Historic Stoneware Production in Thailand จังหวัดต่างๆ ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560 โบราณคดี Assoc.Prof. Peter Grave ออสเตรเลีย
2016/070 Enhancing Social-ecological Resilience in Mangrove-shrimp Farming Communities in Thailand บริเวณป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรี และกระบี่ ธันวาคม 2559 - มิถุนายน 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Miss Angie Elwin อังกฤษ
2016/036 Assessment of the Genetic Variability of Platysternon megacephalum across Its Distributional Range อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ สิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Shiping Gong จีน
2016/061 Macaque Stone Tool Use in Ao Phang Nga National Park อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 1) พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2561 2) 13 พฤศจิกายน 2561 - 1 กันยายน 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Michael Gumert อเมริกัน
2016/021 Immunology and Pesticide Residues in Chaerophon plicatus 1. วัดเขาวงกต ตำบลโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นอกพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มิถุนายน 2559 – เมษายน 2561 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Christian Voigt เยอรมัน
2015/061 Immigrant Healthy Gut Project 1. ชุมชนพื้นที่หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน หมู่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2. ศูนย์อพยพแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก วช. อนุญาตให้ทำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559 แต่นักวิจัยแจ้งว่าจะเข้ามาทำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Ms. Pajau Vangay อเมริกัน
2016/004 Characterization of Two Solitary Parasitoids Wasps Southeast Asia: A Comparative Behavioral Study and Identification of Venom Compounds Responsible for the Zombification of the Cockroach Host องค์การสวนพฤกษศาสต และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ 26 เมษายน 2559 – 30 เมษายน 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof. Dr. Frederic Libersat อิสราเอล
2016/056 CO2 to Methanol Conversion by Nanostructured ZnO/Cu Catalyst Prepared by Merging the Non-Aqueous Hydrolysis of Metalorganic Precursors with a Surface Organometallic Chemistry Approach สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง สิงหาคม 2559 – มิถุนายน 2562 วิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช Mr. Silvana Del Gobbo อิตาลี
2016/014 Stable Isotope Analysis at Promtin Tai, Thailand แหล่งโบราณคดีพรมทินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พฤษภาคม – มิถุนายน 2559 ปรัชญา Ms. Adrianne Offenbecker อเมริกัน
2016/034 Farmers’ Responses to Drivers of Forest Transitions: The Case of Mae Chaem District, Chiang Mai Province, Thailand จังหวัดเชียงใหม่ สิงหาคม – พฤศจิกายน 2559 สังคมวิทยา Mr. Antoine-René Beaulieu แคนาดา
2016/063 “Biofunctool”: a Tool Set to Assess the Impact of Agricultural Practices on Soil Quality Based on Soil Function. Study Based in Thailand on Rubber Tree (H. Brasiliensis) Plantations แปลงปลูกยางพาราในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี กันยายน 2559 - มีนาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Marie-Sophie Renevier สวิส
2016/042 Investigating the Development of Payments for Ecosystem Services (PES) Projects in Mangrove Forests of Thailand จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชุมพร สงขลา พังงา กันยายน - ธันวาคม 2559 สังคมวิทยา Mr. Benjamin Thompson อังกฤษ
2016/065 A Biogeographic Investigation of Freshwater Molluscs in some Pai River Tributaries around Archaeological Sites of Mae Hong Son Province, Thailand ลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ธันวาคม 2559 – ธันวาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Cyler Conrad อเมริกัน
2016/057 Incidental Language Learning through Music โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) จ. ประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 การศึกษา Miss Niousha Maneshi แคนาดา
2016/068 Population Demography and Ecology of Cyclemys oldhamii at Sakaerat Biosphere Reserves Nakhon Ratchasima, Thailand สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช กันยายน 2559 – สิงหาคม 2561 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mrs. Sengvilay Seateun ลาว
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.