HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
ผลการค้นหาปีพศ.: 2550
[หน้าที่ 1/6 ผลลัพธ์ที่แสดง: 1-20 จากทั้งหมด 105]     ไปหน้าที่ 12 | 3 | 4 | 5 | 6  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2007/062 Irrigation and Fertigation Strategies for Water Saving and Optimum Nutrient Supply in Subtropical Fruit Orchards Utilizing Stress Responses จังหวัดเชียงใหม่ เมษายน 2550 – มิถุนายน 2552 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Spreer, Wolfram เยอรมัน
2415 Transliteration and analysis of the Bai Choum manuscripts in the possession of the National Library of Thailand (โครงการต่อเนื่อง) กรุงเทพฯ ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2553 ปรัชญา Mr. Masuhara, Yoshiyuki ญี่ปุ่น
2412 The Phylogeny, Geographic Variation and Physiology of Horseshoe Crabs พื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี และนราธิวาส มิถุนายน 2550 – ธันวาคม 2552 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Funch, Peter เดนมาร์ก
2407 The Sacred Space of the State : State Formation of Lanna and Siam in the Late Nineteenth and Early Twentieth Century กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ ธันวาคม 2550 – ธันวาคม 2551 ปรัชญา Mr.Taylor M. Easum อเมริกัน
2007/008 The Feasibility to Estimate the GHG Emissions Reduction through Reducing Deforestation จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ธันวาคม 2550 – ธันวาคม 2552 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Amano, Masahiro ญี่ปุ่น
2392 Smallholder Participation in Partnerships with Forest Industry บ้านโนนป่างิ้ว ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง และบ้านโนนอุดม ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กันยายน 2550 – กรกฎาคม 2551 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Miss Boulay, Axelle ฝรั่งเศส
2390 Social Organization and Reproductive Strategies of pigtail Macaques (ยกเลิกโครงการ) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีนาคม 2550 – ธันวาคม 2551 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Maestripieri, Dario อิตาเลี่ยน
2389 A History of Law in the Thai Popular Press กรุงเทพฯ มิถุนายน – สิงหาคม 2550 เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ Mr. Lim, Samson อเมริกัน
2007/005 Revisiting P’ong Tuk – A Reevaluation of an Early Buddhist Site in West Central Thailand ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ธันวาคม 2550 – มกราคม 2551 ปรัชญา Mr. Wesley S. Clarke อเมริกัน
2386 Environment Change and Society before Angkor : Ban Non Wat and the upper Mun River Catchment in Prehistry จังหวัดนครราชสีมา (อ.เมืองโนนสูง ขามทะเลสอ สีคิ้ว ปากช่อง ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนไทย และสูงเนิน) ธันวาคม 2550 – เมษายน 2554 (ทำการขุดค้น 3 ครั้ง และวิเคราะห์ข้อมูล 2 ครั้ง) ปรัชญา Dr.Nigel J. Chang นิวซีแลนด์
2007/015 Morphodynamics and Slope Stability of the Andaman Sea Shelf Break (MASS-Andaman-Sea) แอ่งทะเลอันดามัน นอกฝั่งจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 31 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2550 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr. Weinrebe, Wilhelm เยอรมัน
2007/004 The History and Development of Shrimp Farming and Trading in Southeast Asia : The Case of Thailand กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช และฉะเชิงเทรา ธันวาคม 2550 – เมษายน 2551 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Pradadimara, Dias อินโดนีเซีย
2378 Understanding the complex social behavior of Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand 1.ศูนย์บริบาลช้าง จังหวัดเชียงใหม่ 2.ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง พฤศจิกายน 2550 – พฤศจิกายน 2551 ขยายเวลา ธันวาคม 2551 - พฤศจิกายน 2552 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Plotnik, Joshua อเมริกัน
2008/071 The role of seed dispersal in the life history of tropical trees 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สาขาวิชาการอนุรักษ์ทางนิเวศวิทยา 2.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตุลาคม 2550 – พฤษภาคม 2551 ขยายเวลา กันยายน 2551 – พฤษภาคม 2554 ขยายเวลาธันวาคม 2555 - ตุลาคม 2556 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Savini, Tommaso เบลเยียม
2007/003 Lopburi Regional Archaeological Research Project (LORAP): The Role of Riceculture and Bronze Production in the Formation of Complex Societies in 1st Millennium BCE Lopburi Province (โครงการต่อเนื่อง 2) แหล่งโบราณคดีเขาไทรอ่อน จังหวัดลพบุรี พฤศจิกายน – ธันวาคม 2550 ปรัชญา Dr. Ciarla, Roberto อิตาลี
2375 Causes of riverine radiation : Assessment and evaluation of the morphological and genetical differentiation in a species flock of viviparous gastropods (Cerithioidea : Pachychilidae) ลำน้ำเข็ก ทั้งนอกและในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก พฤษภาคม – ธันวาคม 2550 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Köhler, Frank เยอรมัน
2007/012 Establishment of Feeding Standard of Beef Cattle and Feedstuff Database for the Indochinese Peninsula ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น พฤศจิกายน 2550 - มีนาคม 2554 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Otsuka, Makoto ญี่ปุ่น
2373 Risk Behaviors for HIV Infection among Ethnic Minorities in Chiang Mai City อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรกฎาคม 2550 – พฤศจิกายน 2551 สังคมวิทยา Miss Kobori, Eiko ญี่ปุ่น
2008/100 The Buddhist Boundary Markers (Sema) of Northeast Thailand 6th – 11th Centuries CE กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 ขยายเวลา ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 ปรัชญา Mr. Murphy, Stephen ไอริช
2371 Integrated Water Management Model for the Viability of Northern Thai Hill Tribe Communities ศูนย์สนับสนุนโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กันยายน 2550 – กันยายน 2551 ขยายเวลา ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 ขยายเวลา ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Miss Dunn, Rachel Arlone อเมริกัน
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.