HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 8/166 ผลลัพธ์ที่แสดง: 141-160 จากทั้งหมด 3304]     ไปหน้าที่ 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 89 | 10 | 11 | 12 ... 166  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ down
1108 The Taxonomy of the Plant Family Loganiaceae in Thailand กรุงเทพฯ จังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือและใต้ เมษายน 2533 – ตุลาคม 2533 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Miss Griffin, Olwyn ไอริช
1995/007 Trinity College Collecting Trip to Thailand, Summer 1995 National Park in Nan, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Phetchaburi Province สิงหาคม 2538 – กันยายน 2538 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. John, Parnell ไอริช
2008/100 The Buddhist Boundary Markers (Sema) of Northeast Thailand 6th – 11th Centuries CE กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 ขยายเวลา ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 ปรัชญา Mr. Murphy, Stephen ไอริช
2299 The evolutionary biology of the parasite fungus Cordyceps in Thai ants communities 1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาช่อง และสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง จังหวัดตรัง 2.อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า จังหวัดพัทลุง 3.อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี กันยายน 2549 – สิงหาคม 2551 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Hughes, David ไอริช
2010/082 Ecosystem-based Management Approach for Understanding & Mitigating Interactions between Irrawaddy Dolphins and Small-scale Fisheries ชายฝั่งทะเลในจังหวัดตราด กุมภาพันธ์ 2554 – มกราคม 2557 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms.Whitty,Tara ไอริช
1344 Power, Production and Place : Changes in Yao Communities พะเยา กรกฎาคม 2535 – มกราคม 2537 – ตุลาคม 2537 สังคมวิทยา Mr. Jonsson, Hjorleifur ไอซ์แลนด์
1663 Leadership and Leadership Styles – A Cross Cultural Study on PM Theory Validation กรุงเทพฯ และอุดรธานี สิงหาคม 2539 – กุมภาพันธ์ 2540 – ธันวาคม 2540 รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ Mr. Bragason, Egill ไอซ์แลนด์
2021/014 Iterative Algorithms for Solving Optimization Problems and Nonlinear System of Equations with Applications ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 26 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr. Aliyu Muhammed Awwal ไนจีเรีย
2021/015 Iterative Methods for Solving Nonlinear Monotone Operator Equations with Applications ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 26 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr. Auwal Bala Abubakar ไนจีเรีย
169 Modern Education of Women and its Significances for the Changing Roles of Women in Thailand กรุงเทพฯ กรกฎาคม 2518 – ธันวาคม 2518 การศึกษา นางอรัญญา โรเซนเบอร์ก – พรหมนอก ไทย
2400 Understanding Ecological Status of the Dhole (Cuon alpinus) in Thailand เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา กุมภาพันธ์ 2551 – พฤศจิกายน 2552 ขยายเวลา มีนาคม 2553 - พฤศจิกายน 2554 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mrs. Songsasen, Nucharin ไทย
1595 The Integration of The Migrant Chinese in Chiang Mai : The Transformation of their Cultural Identity among the Three Generations จ. เชียงใหม่ มีนาคม 2538 – มีนาคม 2540 สังคมวิทยา Miss Chang, Wen – Chin ไต้หวัน
- Land-Use Land-Cover Change and Its Environmental Consequences in Southeast Asia จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน มิถุนายน 2551 – สิงหาคม 2555 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Wang, Yi-Chen ไต้หวัน
2010/059 Sex Determination of Eastern Sarus Crane (Grus antigone sharpii) by Vocalization Behavior, Morphology and PCR Sexing 1. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2. สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3. สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กันยายน 2553 – กันยายน 2554 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr.Chen, Hou-Chun ไต้หวัน
2010/001 Diet and Health Assessment of Metal Age Populations in Central Thailand : Evaluating Social Differentiation Using Paleopathology and Stable Isotope Ratio Analysis พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ แหล่งโบราณคดีพรหมทินใต้ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จังหวัดลพบุรี และ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร สิงหาคม 2554 – สิงหาคม 2555 ปรัชญา Ms. Liu, Chin-hsin ไต้หวัน
2012/024 Electoral Reform and the Transformation of Party System: Thailand in Comparative Perspective กรุงเทพฯ สิงหาคม - ธันวาคม 2555 รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ Ms. Kai-Ping Huang ไต้หวัน
2014/020 The Dissemination of I-Kuan Tao in Thailand (การแผ่ขยายของนิกาย) จ.อุบลราชธานี สิงหาคม 2557- กรกฎาคม 2558 สังคมวิทยา Mr.Lin,Yu-Sheng ไต้หวัน
2014/032 Community-based Natural Resource Management and Climate Change Adaptation on the Andaman Coast of Thailand: Mangrove Restoration, Island Resilience and Livelihood ชุมชนเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ กันยายน 2557 สังคมวิทยา Dr. Pei-Shan Lin ไต้หวัน
2018/054 Spatial Patterns of Liver Fluke Infection and Risk in the Mekong Region จังหวัดสกลนคร หนองบัวลำภู และมหาสารคาม สิงหาคม 2561 - มีนาคม 2564 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Yi-Chen Wang ไต้หวัน
2012/070 Restoration Method for Thai Mural Painting กรุงเทพฯ นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี พฤศจิกายน 2555 – พฤศจิกายน 2556 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr.Razvan Preda โรมาเนีย
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.