HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 7/164 ผลลัพธ์ที่แสดง: 121-140 จากทั้งหมด 3266]     ไปหน้าที่ 1 ... 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 ... 164  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2019/036 Synthesis, characterizations, and applications of biomass-derived carbon quantum dots สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย Dr. Baskar Thangaraj อินเดีย
2019/032 Equitable and Sustainable Development in Thailand and ASEAN in the Era of Regional Economic Integration Bangkok Central, and Northeast of Thailand Oct 2019 - Sep 2020 เศรษฐศาสตร์ Mr. Shozo Sakata et al. ญี่ปุ่น
2019/020 The Role of Seed Predation Interactions in the Seed Dispersal Network of Khao Yai National Park, Thailand อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 25 กรกฎาคม 2562 - 24 กรกฎาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Warren Brockelman อเมริกัน
2018/069 Context-Specific Song Variation in White-handed Gibbons อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรกฎาคม 2562 - สิงหาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Ulrich Reichard เยอรมัน
2019/016 Assessing the Understanding of Elephant Conservation Issues in Thai Schools in Surin, Thailand จังหวัดสุรินทร์ พฤษภาคม - ตุลาคม 2562 การศึกษา Dr. Jennifer Pokorny อเมริกัน
2019/018 Assessment of the Population of Giant Nuthatch (Sitta magna) in Thailand 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว (Chiang Dao Wildlife Sanctuary) 2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ (Mae Lao-Mae Sae Wildlife Sanctuary) 3) อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (Huai Nam Dang National Park) 4) อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (Doi Pha Hom Pok National Park) 5) อุทยานแห่งชาติผาแดง (Pha Dang National Park) 6.เยตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย 1 Jul 2019 - 30 Jul 2021 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. George Gale et al. American
2019/031 Understanding Public Servant Motivation and Performance in Thailand คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ มิถุนายน 2562 - มกราคม 2563 รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ Mr. Daniel Honig อเมริกัน
2018/082 The Thermal Ecology and Biology of the Free-ranging King Cobra (Ophiophagus hannah) within Northeast Thailand สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 11 มิถุนายน 2562 - 14 มีนาคม 2564 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Max Dolton Jones อังกฤษ
2018/078 Community Based Enterprise and Community Development in Northeast Thailand: A Case Study บ้านโนนวัด ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2562 สังคมวิทยา Ms. Raechel Olrszek ออสเตรเลีย
2019/024 Menstrual Hygiene Management Processes in Humanitarian Relief มูลนิธิมิตรไมตรี จังหวัดเชียงใหม่ Jun 2019 - Aug 2019 สังคมวิทยา Miss Tessa Bardsley New Zealander
2019/002 Monitoring of Cave Systems and Its Implications for Sustainable Cave Management Practices: A Case Study of Phu Pha Phet Cave in Satun Province of Southern Thailand เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เมษายน 2562- มีนาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr.Binggui Cai ญี่ปุ่น
2018/062 Epidemiological Study on Health Promotion Plan by Using Mail Service Self-Collected Blood Test Kits (CureSign) with Wearable Devices in Thailand 1. บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Mr. Shuichiro Yamada ญี่ปุ่น
2019/006 Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed Fish for Global Market จังหวัดต่างๆในประเทศไทย Apr 2019 - Mar 2020 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Ikuo Hirono ญี่ปุ่น
2019/014 The Plastic Pileup in Thailand: Illuminating Local Voices to Better Understand the Causes and Grassroots Solutions กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และ ฉะเชิงเทรา มิถุนายน 2562 - สิงหาคม 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Olivia Meyer อเมริกัน
2019/013 Gut Microbiota Modulation of Local Dissert Containing Rice, Mung Bean Starch and Palm Sugar มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1-30 Jun 2019 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Chakkaravarthi Saravanan Indian
2019/010 The Role of Socio-cultural and Linguistic Identify in Language Contact in Political Border Areas: the Case of Laos, Thailand, and Cambodia จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 ปรัชญา Dr. Stefanie Siebenhütter เยอรมัน
2018/080 Iron Mineral dynamics in Soils and sediments: Moving the Frontier toward In-situ Studies (IRMIDYN) แปลงนาของประเทศไทย (รอผลการอนุญาตของกรมทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเก็บตัวอย่างในพื้นที่ป่าปชายเลน มีนาคม 2562 - ตุลาคม 2566 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr. Ruben Kretzchmar สวิส
2019/001 Promoting Exports and Foreign Investment: Comparing Developmental and Regulatory States กรุงเทพมหานคร มีนาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เศรษฐศาสตร์ Mr. Nicholas Borroz อเมริกัน
2019/007 SIGMAR Submarine Cable System Marine Route Survey Methods in Thailand EEZ เขตเศรษฐกิจจำเพาะของน่านน้ำไทย Apr 2019 - May 2019 วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย Mr. Herman Martinez และคณะ ฟิลิปปินส์
2018/074 Maritime Cultural Landscape between Bangkok, Thailand and Guangdong Province, China หอสมุดแห่งชาติ และ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 ภูมิศาสตร์ Ho Ching Kam ฮ่องกง
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.