HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 5/164 ผลลัพธ์ที่แสดง: 81-100 จากทั้งหมด 3266]     ไปหน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 56 | 7 | 8 | 9 ... 164  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2016/072 The Spatial Ecology, Habitat Selection, and Behavior of Green Pit Vipers (Trimeresurus sp.) in Human Dominated and Protected Areas in the Sakaerat Biosphere Reserve สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Curt Barnes อมริกัน
2019/021 Hydropower in Southeast Asia: Habitat Loss, Fragmentation and Ecological Consequences 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง 2. อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 3.อุทยานแห่งชาติเขาสก 13 Dec 2019 - 30 Sep 2021 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr.Lucas Gibson et al. American
2017/031 Possible Influence of Climate Change on the Floral Composition in North and Northeast Thailand สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมษายน - กรกฎาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Peter van Welzen ดัตช์
2016/046 Evaluation of the Determinant Factors of Forests in Thailand and the Effects of Forest Fires and Precipitation Shift due to Human Activity and Climate Change อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ และ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 1. 26 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2561 2. ขยายเวลาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2562 3 ขยายเวลาตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof. Dr. Atsushi Ishida ญี่ปุ่น
2018/029 Genetic Diversity and Epidemiology of Infectious Diseases in Free-ranging Non-human Primates in Thailand จังหวัดนครพนม บึงกาฬ พิจิตร ชัยนาท เพชรบุรี จันทบุรี ศรีษะเกษ ระนอง ราชบุรี สงขลา พังงา พัทลุง และภูเก็ต 7 พฤษภาคม 2561 – 14 มีนาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Yuzuru Hamada ญุี่ปุ่น
2019/047 Technological Primates: A Comparative Approach to the Evolution of Tool Use อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 1 ธันวาคม 2562 – 1 ธันวาคม 2564 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Lydia Luncz เยอรมัน
2019/046 Harmonic Convex Functions Via Local Fractional Integrals มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Sabah Iftikhar ปากีสถาน
2019/045 Nanofluids Flow Problem – Modeling and Applications มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Zahir Shah ปากีสถาน
2019/043 Multi-Faceted Biodiversity Surveys Along Latitudinal Gradients of SE Asia: Beta Diversity of Insects in Understorey and Canopy Strata of Rainforest in Klong Naka Wildlife Sanctuary เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา Dec 2019 - Oct 2020 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr.Akihiro Nakamura Japanese
2018/063 Unveiling the Unknown History and Culture of the Maniq (South Thailand) จังหวัดสตูล พฤศจิกายน 2561 – พฤศจิกายน 2564 สังคมวิทยา Assoc.Prof.Dr. Helmut Lukas ออสเตรีย
2019/015 Mutualistic Relationships between Macaques and Humans in Southern Thailand จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Devan Schowe อเมริกัน
2019/029 Understanding the Tropilaelaps Mite, An Emerging Threat to Western Apiculture: Analysis of Biology, Behavior, and Potential Rearing Strategies คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 พฤษภาคม - 17 สิงหาคม 2562 ขยายเวลาวิจัยถึงพฤษภาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Samuel Ramsey อเมริกัน
2019/022 Population and Distribution of Wild Asian Elephant (Elephas maximus) in Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province, Thailand เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว Nov 2019 - Jul 2020 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr.Nyi Nyi Phyo Htet - Myanmar
2019/054 Vulnerability and Adaptation of Mangrove Forests and their Fisheries to Climate Change บ้านหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และกรุงเทพมหานคร Oct 2019 - Jan 2020 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Miss Frederique Fardin et al. ฝรั่งเศส
2018/085 Ban Chiang: Discoveries and Local Participation in a UNESCO World Heritage Site (Stage 1) แหล่งโบราณดีบ้านเชียงและพื้นที่โดยรอบ 15 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562 ขยายถึงมีนาคม 2563 ปรัชญา Dr. Roberto Bruno Gozzol อิตาลี
2016/076 Study on the Relationship between Seasonal Tree Growth and Soil Salinity in Mangrove Forests of Trat Province, Eastern Thailand 1. ป่าชายเลนปากแม่น้ำตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 2. ป่าชายเลนบริเวณหาดทรายดำ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด มีนาคม 2560 – มีนาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Akira Komiyama ญี่ปุ่น
2017/028 Ecology, Distribution and Taxonomic Status of the Newt Genus Tylototriton Found in Thailand 1. อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ 2. อุทยานแห่งชาติขุนแจ 3. อุทยานแห่งชาติแม่ยม 4. อุทยานแห่งชาติภูซาง 5. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 14 กันยายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Assoc.Prof.Dr. Kanto Nishikawa ญี่ปุ่น
2017/009 Local Fisheries and Fish Biodiversity on Thai Mekong Tributaries เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 30 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Assoc.Prof.Dr. Ian Baird แคนาดา
2018/077 Ecological and Evolutionary Processes in the Origins of Species Richness Gradients Phase II จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต กระบี่ และระนอง ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Joshua Egan อเมริกัน
2019/040 Spatial Ecology of the Javan Mongoose (Herpestes javanicus) within Sakaerat Biosphere Reserve สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 17 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ขยายเวลาตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Sarah Sherburne อเมริกัน
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.