HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 5/166 ผลลัพธ์ที่แสดง: 81-100 จากทั้งหมด 3304]     ไปหน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 56 | 7 | 8 | 9 ... 166  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ down
2019/013 Gut Microbiota Modulation of Local Dissert Containing Rice, Mung Bean Starch and Palm Sugar มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1-30 Jun 2019 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Chakkaravarthi Saravanan Indian
2022/037 Gut microbiota and gene expression of Nile tilapia fed novel prebiotics from agricultural by-products: Applications of metagenomics and Droplet Digital PCR Department of Animal and Aquatic Sciences, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University กรกฎาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Anbazahan Sannasimuthu Indain
2022/014 Electrokinetic energy harvesting in a soft nanopore มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพะจอมเกล้าธนยุรี พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย Doyel Pandey Indain
2020/010 Demographic Drivers of Sex-role Reversal and Skewed Sex Ratio in the Pheasant tailed Jacana 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. แก่งน้ำต้อน แก่งละว้า หนองหมากเท้ง หนองกองแก้ว และกุดเค้า จังหวัดขอนแก่น 1 Apr 2021 - 31 Dec 2023 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr.András Liker et al. Hungarian
2010/019 Gender Relations in Muslim Societies. The Case of Southern Thailand บ้านตันหยงลุโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สิงหาคม 2553 – มีนาคม 2554 สังคมวิทยา Ms.Streicher, Ruth German
2013/048 Field Studies in the Southeast Asian Tropics of Northern Thailand on the Ecomorphological Radiationof the Rove Beetle Subfamily Steninae(Coleoptera:Staphylinidae) Doi Inthanon National Park,Doi Pha Hom Pok National Park and the Queen Sirikit Botanic Garden Dec 2013 - Feb 2014 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Jorg Betz German
2014/004 The Chinese Civil War in Thailand (1945-1957) (Continuous project II) กรุงเทพฯ เมษายน – กันยายน 2557 ปรัชญา Mr. York Wiese German
2014/042 The Evolutionary History of Nautilids in the Indian Ocean อุทยานแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ สตูล นครศรีธรรมราช Nov 2014 - Jan 2015 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา David Combosch German
2014/056 Function Follows Structure : A Social Network Analysis of Community Forest Governace in Thailand community forest organizations เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 ขยายเวลาครั้งที่ 1 เมษายน 2560- มีนาคม 2561 ขยายเวลาครั้งที่ 2 เมษายน 2561- มีนาคม 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Michael Jenke German
2015/019 Utilization of Fungal and Microbial Biodiversity to Combat Emerging Infectious Diseases BIOTEC,Nan ,Kalasin,Chiang mai provinces Jun 2015 - Jun 2016 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Prof.Marc Stadler German
2016/005 Exploring the Potential of Establishing a Payment for Ecosystem Services Scheme in the Mae Chaem Watershed in Northern Thailand ตำบลบ้านทับ และตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ Feb 2559 - Apr 2559 เศรษฐศาสตร์ Ms.Lina M. Tennhardt German
2016/025 White-Handed Gibbon Vocal Development and the Spatial Dynamics of Calling อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดสระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และนครราชสีมา Jul 2016 - Aug 2017 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr.Ulrich Reichard German
2017/042 Myriapoda from Calcareous Hills between Krabi and Phuket จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ Jul 2017 - Dec 2017 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr.Thomas Wesener German
2017/020 Social Evolution in Wild Macaque Monkeys in Phu Khieo Wildlife Sanctuary Phase 3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 8 มิถุนายน 2560 – 14 เมษายน 2562 1st extension: 26 September 2019 - 14 April 2020 2nd extension 28/9/2020 - 14/4/2021 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr. Julia Ostner German
2018/020 Assessing the Potential of Honey Bees (Apis mellifera & A. cerana) as Means for Deterring Asian Elephants (Elephas maximus) ๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี ๒) มูลนิธิช้างเอเชียสามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Shany Dror German
2018/057 Assessing the Role of Mangrove Ecosystems, Agriculture and Aquaculture for Input and Deposition of Dissolved Nutrients and Particulate Organic Matter in Coastal Waters of Southern Thailand จังหวัดภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี และชุมพร ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr.Tim Jennerjahn และคณะ German
2018/072 Displaced Persons from Myanmar in Nepal and Thailand: Reconsidering Journeys of Displaced Persons Across Asia กรุงเทพมหานคร May 2019 - Nov 2019 มานุษยวิทยา Ms. Miriam Jaehn German
2020/014 Traditional Knowledge in Cultural and Material Transformation: Inscriptions of Wat Pho Monastery and Thai Manuscript Culture หอสมุดแห่งชาติ 26 Apr 2020 - 31 Oct 2023 ปรัชญา Prof.Dr.Volker Grabowsky German
2021/005 Physiological and behavioral consequences of environmental change for wild macaques at Phu Khieo Wildlife Sanctuary เขตรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูเขียว 14 เมษายน 2564 - 14 เมษายน 2568 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Julia Ostner German
- Exploratory Simulations for a Sustainable Management of the Blue Swimming Crab(Portunus pelagicus) Fishery in Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province, Thailand. เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น Simulation & Gaming to promorte communication between researchers, managers and blue swimming crab fishery communities in Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province, Thailand. Implementation of a participatory process using the Companion Modelling approach. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี มีนาคม – กันยายน 2553 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms.Leteurtre, Elsa French
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.