HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 4/164 ผลลัพธ์ที่แสดง: 61-80 จากทั้งหมด 3266]     ไปหน้าที่ 1 | 2 | 3 | 45 | 6 | 7 | 8 ... 164  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2020/008 East-West Cultural Corridor – Ancient Communication Network in Mainland Southeast Asia – Phase II จังหวัดต่างๆ นอกพื้นที่แหล่งโบราณคดีของประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2563 – มีนาคม 2565 ปรัชญา Prof. Dr. Mamoru Shibayama ญี่ปุ่น
2020/2020 The Appearance of Negative Impacts of Global Warming on Crop Production and Effective Measures กรุงเทพฯ เมษายน 2563 – มีนาคม 2568 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Prof.Dr. Eiji Nawata ญี่ปุ่น
2020/021 No Belief, No Gain: Self-efficacy, Perceived and Actual Strength Exercise Knowledge as Predictors of Strength Training Frequency จังหวัดเชียงใหม่ มีนาคม – มิถุนายน 2563 สังคมวิทยา Mr. James Wallace อังกฤษ
2020/025 COUPLED: Operationalising the Telecoupling Approach for Enhancing Interconnections for Global Conservation กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 สังคมวิทยา Mr. Joel Persson สวีเดน
2017/035 Bioarchaeology of Social Inequality during the Southeast Asian Metal Age: A Stable and Radiogenic Isotopic Investigation of Human Skeletal Remains from Archaeological Sites in Central Thailand แหล่งโบราณคดีต่างๆ บริเวณภาคกลางของประเทศไทย มิถุนายน 2560 – สิงหาคม 2564 ขยายเวลา 1 ก.ย. 2564 - 1 ก.ย. 2566 ปรัชญา Ms. Gina Palefsky อเมริกัน
2020/007 Neuro-biological Mechanisms of the Evolution of Primate Tool Use: Gene-culture Coevolution through Gut-brain Axis อุทยานแห่งชาติแหลมสน 3 เมษายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Prof.Dr. Atsushi Iriki ญี่ปุ่น
2020/2022 Study of CDIO Standard at Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิถุนายน 2563 – มีนาคม 2564 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Assoc.Prof.Dr. Shinji Takeshita ญี่ปุ่น
2020/003 Conservation of Natural Resources Project at Phra Tong Island, Phang Nga,Thailand, Phase 2 เกาะพระทอง และหมู่เกาะระ Feb 2020 - Jan 2025 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms.Monica Aureggi et al. อิตาลี
2019/060 The Hydraulic Characteristics and Thermal Tolerance of Woody Species in a Tropical Evergreen Forest of Peninsular Thailand เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา 4 March 2020 – 31 December 2021 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Assoc.Prof.Dr. Yajun Chen et al. Chinese
2020/014 Traditional Knowledge in Cultural and Material Transformation: Inscriptions of Wat Pho Monastery and Thai Manuscript Culture หอสมุดแห่งชาติ 26 Apr 2020 - 31 Oct 2023 ปรัชญา Prof.Dr.Volker Grabowsky German
2020/023 The Curricula and Pedagogy of Ethics in a Thai Monastic School โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม จังหวัดน่าน Jun 2020 - Nov 2021 การศึกษา Mr. Benjamin Theobald อังกฤษ
2019/025 The Fieldwork Research on Jungle Fowls เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพและ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ Dec 2019 - Jul 2021 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Ikuma Tomita Japanese
2019/038 Community as Safety-Nets for Victims of Child Sex Trafficking in Thailand - 17 สิงหาคม - 7 กันยายน 2562 สังคมวิทยา Ms. Debbie Ariyo อังกฤษ
2019/049 Molecular Phylogenetic Analysis of Branchiopoda based on Nuclear Protein-coding Genes ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Ayako Sasaki ญี่ปุ่น
2019/067 Development of a Computationally Efficient Method to Design Probabilistically Robust Controllers for System Small-Signal Stability Enhancement Considering Renewable Energy Resources มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มกราคม – ธันวาคม 2563 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr. Samundra Gurung เนปาล
2002/006 Long-term Monitoring of Biodiversity Recorvery in Forest Restoration Plots in Northern Thailand อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ธันวาคม 2544 - พฤศจิกายน 2547 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Stephen Elliott อังกฤษ
2019/058 Advanced Research Supporting the Forestry and Wood-processing Sector’s Adaptation to Global Change and the 4th Industrial Revolution Subproject "Nutrient Recycling in Tropical Forests: Termite Hologenomes and the Functional Significance of Their Members" เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Jan Sobotnik เช็ก
2019/055 Estimating rates of survival, recruitment, and population change in mainland clouded leopards (Neofelis nebulosa), southern Thailand 1. อุทยานแห่งชาติเขาสก 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง 14 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Wyatt Petersen อเมริกัน
2018/067 Studies on the Fish of the Mae Khlong Basin ตาก อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี 6 สิงหาคม 2562 - 5 สิงหาคม 2563 ขยายเวลาครั้งที่ 1 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - 6 สิงหาคม 2564 ขยายเวลาครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2564 – 6 สิงหาคม 2565 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Lawrence Page อเมริกัน
2019/041 The Effect of Meteorological Variable on the Vocalizations of White-handed Gibbons (Hylobates lar) in Western Thailand เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 25 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Sarah Dameron อเมริกัน
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.