HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 4/166 ผลลัพธ์ที่แสดง: 61-80 จากทั้งหมด 3304]     ไปหน้าที่ 1 | 2 | 3 | 45 | 6 | 7 | 8 ... 166  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ down
2019/025 The Fieldwork Research on Jungle Fowls เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพและ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ Dec 2019 - Jul 2021 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Ikuma Tomita Japanese
2020/017 Linking Physiological Traits to Species Demography during Drought in Dry Deciduous Forest (DDF) of Northeast Thailand สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช กุมภาพันธ์ 2563 – มกราคม 2566 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Kiyosada Kawai Japanese
2022/019 Thai design activities and SDGs กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย สกลนคร และหนองบัวลำพู สิงหาคม 2565 - มีนาคม 2566 ปรัชญา Iwase Daichi Japanese
2022/043 Economic-social-environmental connections in rural Thailand: Investigating the process of economic growth over a 40-year period บ้านดอนแดงและบ้านดอนเจริญ ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กันยายน 2565 - สิงหาคม 2568 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Yasuyaki Kono Japanese
2021/009 Characteristics of Fermented Juice from Sugar Palm Peel and Pineapple Leaves as Silage Additives คณะสัตวศาสตร์แบะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Yoshiaki Hayashi Japanese
2021/058 Economic Analysis the Efficiency of the Foreign Waste Management Service Industry in the Case of Thailand คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มกราคม - มีนาคม 2565 เศรษฐศาสตร์ So Ssaki Japanese
2022/048 A Study of Ethnic Minorities of the Andaman Sea Coast after the Covid-19 Pandemic กรุงเทพฯและภูเก็ต กันยายน 2565 - สิงหาคม 2566 สังคมวิทยา Yuki Suzuki Japanese
2022/017 An Anthropological Study of Rehabilitation for the Elderly in Thailand ศุนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี เมษายน 2565 - มีนาคม 2566 มานุษยวิทยา Iwashita Natsuki Japanese
2021/038 Research on Photonic Devices and Systems for High-speed Telecommunications and Sensing Application มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมษายน 2565 - มีนาคม 2567 วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย Prof.Dr. Tetsuya Kawanishi Japanese
2014/033 Evaluation of Coverage and Usage of Malaria Presentation Methods among Populations in Areas with Malaria Transmission in Thailand. 43 จังหวัดของประเทศไทย October 2014- November 2015 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Ms. Tinzar Naing แทน Mr. Glaister E. Leslie ที่ขอลาออก Jamaican
2014/052 The Phra Pathom Chedi at Nakhon Pathom - A Model for On-Site Interpretation for Cultural Sites in Thailand เปลี่ยนชื่อเป็น Measuring Knowledge Phra Patthom Chedi for Local Thai and Non-local Thai Visitors (Aug 6, 2015) Phra Pathom Chedi, Nakhon Pathom Jan 2015 - Jun 2015 To extended from Aug 2015 - Jan 2016 สังคมวิทยา Dr. Roberto Gozzoli Italian
2017/057 Lopburi Regional Archaeological Project - LoRAP กรุงเทพมหานคร และจังหวัดลพบุรี Oct 2017 - Jan 2018 โบราณคดี Prof.Dr. Roberto Ciarla Italian
2019/057 Lopburi Regional Archaeological Project - LoRAP: The Prehistoric Roots of Dvaravati Civilization in the Lopburi-Pasak River Basin 1. สำนักศิลปากรที่ 4 และ 10 (4th and 10th Regional Office - Fine Arts Department) Nov 2019 - Jan 2020 โบราณคดี Dr.Roberto Ciarla Italian
2021/039 Thai-Italian Lopburi Reginal Archaeological Project (Lo.R.A.P) SUB-PROJECT: Looking for the Prehistoric Foundations of the Dvaravati Civilizaton in the Pasak-Lopburi Basin สำนักศิลปากรที่ 4 จ.ลพบุรี และ สำนักศิลปากรที่ 10 จ.นครราชศรีมา 30 ตุลาคม 2565 - 20 มีนาคม 2566 ปรัชญา Fiorella Rispoli Italian
2022/032 The Struggle for Upgrading: A Study of Electronics Global Value Chains in Thailand ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่กรุงเทพฯ และสำนักงานของบริษัทที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และลำพูน สิงหาคม 2565 - มีนาคม 2566 เศรษฐศาสตร์ Dara Paul Leyden Irish
2017/063 Synthesis of Bio-based Polybutylene Succinate (PBS) and Its Composition with Modified Natural Rubbers Loaded with Different Filers for Packing Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Oct 2017 - Sep 2018 วิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช Dr. Mohammad Azariyan Iranian
2021/061 Performance of Post-Installed Connections of Steel Beam-to-Concrete Column under Cyclic Bending Moment มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 26 พฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2565 วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย Seyed Yaser Siamakani Iran
2012/057 Gender Challenge: Economic Resilience in Coastal Community Household จังหวัดตรัง Jan 2013 - Jul 2013 รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ Ms. Kuntum Melati Indonesian
2016/002 Studies on Stability and Controller Synthesis of Delayed Stochastic Neural Networks (DSNNs) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Feb 2016 - Feb 2017 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr.Ramasamy Saravanakumar Indian
2016/067 Conductive Polymer-Graphene Oxide/ Graphene Nanocomposite Hydrogels for Highly Sensitive and Selective Electrochemical Sensing Platform for Toxic Chemicals and Biomolecules สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. Sep 2016 - Aug 2018 วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย Mr. Sreeramareddygari Krishna Indian
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.