HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 3/166 ผลลัพธ์ที่แสดง: 41-60 จากทั้งหมด 3304]     ไปหน้าที่ 1 | 2 | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 166  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ down
2014/006 East-West Cultural Corridor – Medieval Communication Network in Mainland Southeast Asia จังหวัดต่างๆ ทางภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย เมษายน 2557 – มีนาคม 2560 เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ Prof. Mamoru Shibayama Japanese
2008/061 The Refugee Problem in the Age of Globalization : A Case Study of Thailand’s Policy toward Myanmar Displaced Person กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ กันยายน 2551 – กันยายน 2552 สังคมวิทยา Ms. Watanabe, Saori Japanese
2012/054 Population History of Mainland Southeast Asia as Viewed from Prehistoric Human Skeletal Remains Phimai Museum, Nakhon Ratchasima province Jan 2013 - Mar 2014 ปรัชญา Hirofumi Matsumura Japanese
2013/ 021 Living with Development: Memories and Records of Thai River Communities กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอุบลราชธานี กรกฎาคม 2556 - กรกฎาคม 2557 สังคมวิทยา ํํYuka Kiguchi Japanese
2013/053 Technical Development for Improvements of Soil Physical Properties and Growth of Teak in Northeast Thailand จังหวัดขอนแก่น ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2559 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Masazumi Kayama Japanese
2013/050 Language Documentation of Mlabri Language Nan and Phrae provinces Dec 2013 - Sep 2014 วิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช Yuma Ito Japanese
2013/063 Development of Automatic Species-Recognition System from Birdsongs in Seasonal Tropical Forest of Sakaerat Environmental Research Station, Thailand Sakaerat Environmental Research Station กุมภาพันธ์ 2557 – พฤษภาคม 2558 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Akio Maruyama Japanese
2014/009 A Trans-disciplinary Research of Asian Christian Women and Contribution Possibilities: “Theologically Trained Women” in the Church of Christ in Thailand as a Case Study จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ เมษายน 2557 – มีนาคม 2560 ปรัชญา Ms. Sawako Fujiwara Japanese
2014/014 Reduction of Methane Emission from Ruminants with Improvment of Livestock Productivity (การลดก๊าซมีเทนเพื่อเพิ่มสมรรถนะการให้ผลผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง) Khon Kaen University June 2014 - March 2016 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Tomoyuki Susuki Japanese
2014/007 Comparison of Communicative Behavior between Three Species of Macaques Focused on Tail Use จ.เลย (วัดถ้ำผาหมากฮ่อ ) Jun 2014 - Jun 2015 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Hikaru Wakamori Japanese
2013/018 Foliar Fungi Diversity in the Tropical Rainforest Uncovered by Parellel Amplicon Sequence Analysis Sakaerat Environmental Research Station (Nakhon Ratchasima province) June 2013- May 2015 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms.Ayako Izuno Japanese
2014/044 Children of Migrant Workers in Thailand; Education, Healthcare, and Future Prospects จังหวัดชลบุรี November 2014 - March 2015 สังคมวิทยา Ms.Miku Takeguchi Japanese
2015/11 Ambrosia Beetle Relationship with Tree Species in Northern Thailand อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย Apr 2015 - Jul 2016 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Prof.Dr.Naoto Kamata Japanese
2015/027 Multilingualism and Language Shift in Northeastern Thailand: the Bruu and Kuay จังหวัดสุรินทร์และอุบลราชธานี Sep 2015 - Jul 2018 ภาษาศาสตร์ Mr.Yutaka Tomioka Japanese
2015/048 Development of Aquaculture Technology for Food Security and Food Safety in the Next Generation ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม นครปฐม และสุพรรณบุรี ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และจันทบุรี ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ตรัง กระบี่ สงขลา สตูล นครศรีธรรมราช และเพชรบุรี ตุลาคม 2558 - เมษายน 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr.Ikuo Hirono Japanese
2015/056 Analyzing Collaborative Natural Resource Management of Northern Thailand through the Involvement of Multiple Stakeholders ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ Feb 2016 - Apr 2016 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Kei Kimura Japanese
2016/011 Development of Sustainable and Efficient Integrated Aquaculture System ๑) คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๒) จังหวัดต่างๆที่อยู่ในนอกเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลรอบบริเวณชายฝั่ง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทรบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตราด ตรัง และสงขลา เป็นต้น เมษายน ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๔ เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr.Isao Tsutsui Japanese
2017/050 Gut Microbe Species Composition of Non-Human Primates in Thailand เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ และจังหวัดต่างๆ Nov 2017 - Aug 2018 ขยายเวลาถึงสิงหาคม 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr.Goro Hanya Japanese
2018/045 Clarifying Mechanism Underlying Tree Adaptation along Broad Climatic Gradient: An Example of Fagaceae in East Asia Doi Suthep-Pui National Park กันยายน 2561- มกราคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Kiyosada Kawai Japanese
2019/043 Multi-Faceted Biodiversity Surveys Along Latitudinal Gradients of SE Asia: Beta Diversity of Insects in Understorey and Canopy Strata of Rainforest in Klong Naka Wildlife Sanctuary เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา Dec 2019 - Oct 2020 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr.Akihiro Nakamura Japanese
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.