HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 18/164 ผลลัพธ์ที่แสดง: 341-360 จากทั้งหมด 3273]     ไปหน้าที่ 1 ... 14 | 15 | 16 | 17 | 1819 | 20 | 21 | 22 ... 164  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2015/056 Analyzing Collaborative Natural Resource Management of Northern Thailand through the Involvement of Multiple Stakeholders ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ Feb 2016 - Apr 2016 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Kei Kimura Japanese
2015/051 Transformative Learning and Teacher Beliefs: A Comparative Study of International Teacher Experiences จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 การศึกษา Ms. Valerie Barnes อเมริกัน
2016/002 Studies on Stability and Controller Synthesis of Delayed Stochastic Neural Networks (DSNNs) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Feb 2016 - Feb 2017 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr.Ramasamy Saravanakumar Indian
2015/058 Research on the Development and Application of DNA Barcoding on Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) นครพนม อุบลราชธานีและเลย ธันวาคม 2557 - กรกฏาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ha Thi Thuy Tran เวียดนาม
2015/063 Mitigating the Impact of Expanding Rubber Plantations in the Indo-Burma Biodiversity Hotspot: Can Agroforestry Provide Benefits for Livelihoods and Wildlife in Southern Thailand จังหวัดพัทลุงและสงขลา Mar - Jun 2016 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Eleanor M. Warren-Thomas British
2015/029 Separating Mechanisms of Tree Community Assembly along a Tropical latitudinal Gradient in Indo-china Peninsula เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี มิถุนายน 2558 - พฤษภาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof. Dr. Min Cao เปลี่ยนหัวหน้าโครงการเป็น Dr. Luxiang Lin จีน
2015/042 Re-constitution of the History of the Angor Dynasty from the Outside;Research in the Khmer Historical Remains which Based on Inscriptions and Architectural Perspective หอสมุดแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร, จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 ขยายเวลาวิจัย ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ปรัชญา Dr. Keiko Sato ญี่ปุ่น
2015/052 History of Manners in Thailand กรุงเทพมหานคร มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙ สังคมวิทยา Dr. Patrick David Jory American
2015/060 Masculine Mix-ups: Prevailing Norms, Ideologies, and Structures of Manhood that Create Sex Work in Thailand จังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ Jan 2016 - Jan 2017 สังคมวิทยา Cassie DeFillipo อเมริกัน
2015/041 Dynamics of Soil Organic Matter in a Mangrove Forest on an Estuary of the Trat River, Eastern Thailand ป่าชายเลนรุ่นสอง ปากแม่น้ำตราด จ.ตราด ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2561 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof. Dr. Toshiyuki Ohtsuka ญี่ปุ่น
2015/043 Creative Labour in Advertising Production, Bangkok กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว ห้วยขว้าง และย่าน ทาวน์ อิน ทาวน์) Dec 2015 - Sep 2017 สังคมวิทยา Ms. Bronwyn Alison Isaacs อังกฤษ (British)
2015/053 The Relationship between Health Seeking Behavior and Social Support of Myanmar Migrant Workers under the Universal Health Coverage (UHC) Scheme in Thailand อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๒๐พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สังคมวิทยา Ms. Yuka Maekawa ญี่ปุ่น(Japanese)
- พลวัตรของอินทรียวัตถุในดินในป่าชายเลนบริเวณปากน้ำตราด ภาคตะวันออกของประเทศไทย - - เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา - -
2015/047 Foraging Behaviour of Bryde’s Whales บริเวณอ่าวไทยตอนบนครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ตุลาคม 2558 – พฤศจิกายน 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Takashi Iwata ญี่ปุ่น
2015/049 Study on Overseas Cultural Adaptation of the Confucius Institute – take Thailand as an Example Bangkok (สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 5th Nov 2015 - 5th Nov 2016 สังคมวิทยา Ms.Lin Cao Chinese
- Development of Behavior Change Communication Strategy as Part of Food based Nutrition Intervention จังหวัด เชียงใหม่ สิงหาคม 2556 - ตุลาคม 2559 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Ms. Anna L. Roesler ออสเตรเลีย
2015/044 Following the Urban Water Scape: Climate Change and Human Mobility in Bangkok, Thailand กรุงเทพมหานคร และปริมณทล กันยายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ Ms. Anne Leonie Georgine Tuitjer เยอรมัน
2015/048 Development of Aquaculture Technology for Food Security and Food Safety in the Next Generation ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม นครปฐม และสุพรรณบุรี ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และจันทบุรี ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ตรัง กระบี่ สงขลา สตูล นครศรีธรรมราช และเพชรบุรี ตุลาคม 2558 - เมษายน 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr.Ikuo Hirono Japanese
2015/040 Marine Route Survey of Asia-Africa-Europe-1 (AAE-1) Undersea Telecommunications Cable Systems in Mu Koh Petra Marine National Park, Pak Nam Sub-district, La-Ngu District, Satun Province อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล Sep 2015 - Nov 2015 วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย Mr.Christopher Willey อังกฤษ
- Understanding and Explaning Flasfiled Antimalaria Drugs in the Greater Mekong Subregion กรุงเทพมหานคร และ นนทบุรี กันยายน - ตุลาคม 2558 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Ms. Marie Lamy French
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.