HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 16/164 ผลลัพธ์ที่แสดง: 301-320 จากทั้งหมด 3270]     ไปหน้าที่ 1 ... 12 | 13 | 14 | 15 | 1617 | 18 | 19 | 20 ... 164  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2016/043 From OVOP to OTOP and beyond: development policies, rural empowerment politics and political leadership in Asia-Pacific กทม. Sep 2016 - Sep 2018 รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ Mr. Valentin Noble ฝรั่งเศส
2016/026 Sustainable Catalytic Strategies for Co2 Management Light Hydrocarbons Activation and Conversion สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง พฤษภาคม 2559 - พฤษภาคม 2562 วิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช Mr. Shaikh Rafik Rajjak อินเดีย
2015/054 Transnational Tourism and Development Encounters: An Ethnography of Hope in Northern Thailand จังหวัดเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และกรุงเทพมหานคร มิถุนายน 2559 - สิงหาคม 2561 เศรษฐศาสตร์ Dr. Mary Mostafanezhad อเมริกัน
2016/018 A Phenomenological Examination of Fire Dance Shows within the Tourist Industry เกาะพีพีดอน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนธารา-หมู่เกาะพีพี กรกฎาคม 2559 - สิงหาคม 2560 สังคมวิทยา Ms. Tiffany Pollock แคนาดา
2016/020 An Assessment of Coral Colony Disease Prevalence ,Progression and Susceptibility in the Andaman Sea, with a Characterization of Suspected Porites White Patch Syndrome ทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต มิถุนายน - กรกฎาคม 2559 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Louise Anderson อังกฤษ
2016/049 Screening of Antigens from Bacteria Causing Enteric Septicemia of Catfish (ESC) for Vaccine Development ๑) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒) หน่วยวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Ha Dong Vietnamese
2016/025 White-Handed Gibbon Vocal Development and the Spatial Dynamics of Calling อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดสระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และนครราชสีมา Jul 2016 - Aug 2017 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr.Ulrich Reichard German
2016/033 An Investigation into the Behavioral Ecology of the Elongated Tortoise (Indotestudo elongata) in the Mixed Forests of Thailand พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา May 2016 - May 2018 extension Aug 3, 2018 - Dec 31, 2020 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Matthew Ward British
2016/044 Synthesis of polyaniline/poly (3-hydroxy- butyrate-co-3-hydroxyvalerate) /modified natural rubber biodegradable nanofiber composites ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Aug 2016 - Jul 2017 วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย MR.Mohammad Azariyan อิหร่าน
2016/030 Analysis of Mangrove Restoration Projects in Southern Thailand ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา และระนอง Jun 2016 - Aug 2016 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms.Tania Kanchanarak Swiss
2015/038 Study on Stump-tailed Macaque Biology and Conservation of Population in Khao Krapuk Khao Taomo Non-hunting Area เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ จังหวัดเพชรบุรี กันยายน 2558 - สิงหาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Yuzuru Hamada ญี่ปุ่น
2016/029 Multifunctional Hybrids Based on Nanocarbon and Inorganic Nanoparticles สถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2561 วิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช Mr. Sebastian Bosch เยอรมัน
2016/027 Effect of the Nanoconfinement on the Photochemistry สถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง พฤษภาคม 2559 – เมษายน 2560 วิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช Mr. Tetsuo Yamaguchi ญี่ปุ่น
2016/028 Development of High-performance Plastic Based Composite of Bio-based Polyimide and Inorganic Material สถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง พฤษภาคม 2559 – เมษายน 2560 วิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช Mr. Ho Joon Shin เกาหลีใต้
2016/035 Implementing the Use and Accuracy of Characteristic Hull Polygon Hot Spot Analysis as a Home Range Estimator in Two and Three Spatial Dimensions มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มิถุนายน 2559 - พฤศจิกายน 2561 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Juan Jose Dominquez สเปน
2016/017 Echolocation and Dynamic Beam-Formation in Large Hipposiderid Bats 1. ถ้ำศรีเกษร ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นอกพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมษายน - กันยายน 2559 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Yosef Yovel อิสราเอล
2016/032 King cobra (Ophiophagus hannah) conservation through the use of radiotelemetry in order to identify habitat utilization and foraging ecology in Sakaerat Biosphere Reserve สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา Mar 2016 - Dec 2018 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr.Colin Strine อเมริกัน
2016/009 Preliminary Survey of Fossils of Non-human Primates at Tham Pa Tha Pol Non-hunting Area, Pitsanulok Province เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล จังหวัดพิษณุโลก Aug 2016 - Jul 2017 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr.Yuzuru Hamada ญี่ปุ่น
2016/023 The Small Scale Experiment Cultivation of Microalgae บรืษัทเอสซีจี ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี พฤษภาคม 2559 - มีนาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Endo Masaki ญี่ปุ่น
2015/057 Seed Predation by Rodents on Seeds Dispersed by Two Groups of Gibbon (Hylobateslar) with Effects of Forrest Type in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Western Thailand เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มิถุนายน 2559 - พฤษภาคม 2561 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Ran Dai จีน
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.