HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 15/164 ผลลัพธ์ที่แสดง: 281-300 จากทั้งหมด 3270]     ไปหน้าที่ 1 ... 11 | 12 | 13 | 14 | 1516 | 17 | 18 | 19 ... 164  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2016/065 A Biogeographic Investigation of Freshwater Molluscs in some Pai River Tributaries around Archaeological Sites of Mae Hong Son Province, Thailand ลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ธันวาคม 2559 – ธันวาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Cyler Conrad อเมริกัน
2016/057 Incidental Language Learning through Music โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) จ. ประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 การศึกษา Miss Niousha Maneshi แคนาดา
2016/060 Modernization of Thai Public Relations, Mass Media and Development สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ Mr. Phimnasone Rattanasengchanh อเมริกัน
- In the Natural of a Changing Land:Foreest Conservation, Agrarian Change, and Local Livelihoods in Upland Northern Thailand อ. แม่สรวย จ. เชียงราย เมษยน - พฤศจิกายน 2553 สังคมวิทยา Mr. Daniel Ahlquist อเมริกัน
2016/068 Population Demography and Ecology of Cyclemys oldhamii at Sakaerat Biosphere Reserves Nakhon Ratchasima, Thailand สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช กันยายน 2559 – สิงหาคม 2561 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mrs. Sengvilay Seateun ลาว
2016/073 Assessing Ecological Changes Related to the Transition from Annual Crops to Rubber Tree Plantations in Sloppy Lands of Northern Thailand โครงการหลวงห้วยแล้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย Oct 2016 - Aug 2019 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Miss Margot Neyret ฝรั่งเศส
2016/067 Conductive Polymer-Graphene Oxide/ Graphene Nanocomposite Hydrogels for Highly Sensitive and Selective Electrochemical Sensing Platform for Toxic Chemicals and Biomolecules สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. Sep 2016 - Aug 2018 วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย Mr. Sreeramareddygari Krishna Indian
2016/058 Effective Group : Comparative Study of “Occupancy” Method on Northern Pig-tailed macaque, Macaca leonina สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มกราคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๐ เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Moira Wilputte แคนาดา
2016/064 Ecological Impact of the Opportunist Northern Pigtailed (Macaca leonina) in Degraded Environments: Ranging Pattern, Seed Dispersal and Pattern, Seed Dispersal and Predatory Behavior in Thailand สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา Jan 2017 - Jan 2020 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms.Eva Gazagne ฝรั่งเศส
2016/062 Modeling Agricultural Productivity under Global Warming Conditions คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม Sep 2016 - Aug 2017 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Boxuan Yang จีน
2016/069 Innovation and Stronger International Linkages in Climate Change Related Programs in Thailand กทม. Sep 2016 - Sep 2019 Extension research duration until September 2022 เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ Mr.Robert Dobias American
2016/048 Healthy Coexistence between Human and Non-human Primates: A One Health Approach ๑) วัดพระพุทธบาทผาเรือ จังหวัดเชียงราย ๒) ป่าชุมชนบ้านดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ๓) ชุมชนรอบพื้นที่วนอุทยานโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม Sep 2016 - Dec 2019 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr.Randall Kyes American
2016/040 Representations of Foreigners in the Art of the Early Dvaravati Period c.500 – c.800 CE ๑) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ๓) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ๔) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๕) พิพิธภัณฑสถานราชบุรี จังหวัดราชบุรี Sep 2016 - Sep 2016 โบราณคดี Mr.Ben Wreyford British
2016/059 A Study of Community Resilience in Thailand Following the 2004 Tsunami (นต.แจ้งยกเลิกโครงการ 11 ต.ค. 2559) ๑) หาดกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๒) หาดเขาหลัก อำเภอเขาหลัก จังหวัดพังงา Aug 2016 - Sep 2016 มานุษยวิทยา Ms.Imogen Jacques British
2016/022 Apprentices and Artisans in a Bangkok Neighborhood บ้านหม้อ เกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร Nov 2016 - Feb 2018 ขยายเวลาครั้งที่ 1 Feb 2018- Feb 2020 สังคมวิทยา Prof.Michael Herzfeld British
2016/050 The Pathogenesis of Dengue and Chikungunya Coinfection in Thailand: Clinical, Immunological and Entomological Studies ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล Sep 2016 - Aug 2018 1st extension: Sep 2018-Aug 2019 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Mr. Rodolphe Hamel French
2016/055 Diversity and Trophic Roles of Macrofungi in Different forest Types of Sakaerat Biosphiere Reserve สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 17 สิงหาคม - 25 กันยายน 2559 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Alexander Urban ออสเตรีย
2016/043 Cartilage-mimetic Peptide Based Self-Healing Hydrogels สถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง กรกฎาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช Dr. Farzad Seidi Ghalehgah อิหร่าน
2015/046 Phylogeny, Biogeography and Convergent Evolution in a Radiation of Southeast Asian Rock Geckos (Cnemaspis Strauch,1887) ระนอง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ Sep 2015 - Feb 2017 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr.Perry Wood American
2016/016 Ethnography of Care and Aging in Thailand Comparative Study with Japan in the Era of Global Aging Bangkok,Chiang Mai Jul 2016 - Feb 2017 สังคมวิทยา Prof.Dr.Yoko Mino ญีุ่ปุ่น
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.