HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 14/164 ผลลัพธ์ที่แสดง: 261-280 จากทั้งหมด 3270]     ไปหน้าที่ 1 ... 10 | 11 | 12 | 13 | 1415 | 16 | 17 | 18 ... 164  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2016/045 Geochemical Profiling of Historic Stoneware Production in Thailand จังหวัดต่างๆ ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560 โบราณคดี Assoc.Prof. Peter Grave ออสเตรเลีย
2017/002 By the Sweat of other Brows: Thai Migrant Labor and the Transformation of Israeli Settler Agriculture จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา และสุรินทร์ Dec 2016 - Feb 2017 ขยายเวลาครั้งที่ 1 มี.ค-เม.ย.2560 สังคมวิทยา Mr.Matan Kaminer American
2017/018 Development of an Triplex Immunochromatographic Test for the Detection of Denge NS1 and IgM/IgG Antibodies for the Diagnosis of Dengue มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Mar 2017 - Feb 2018 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Mr.Om Parkash Pakistani
2017/010 Effect of Habitat Types and Human Disturbance on Distribution and Detectability of Bengal Slow Loris (Nycticebus bengalensi) in Dry Mosaic Habitat สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา Jan 2017 - Jul 2018 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms.Katie Oliver British
2016/070 Enhancing Social-ecological Resilience in Mangrove-shrimp Farming Communities in Thailand บริเวณป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรี และกระบี่ ธันวาคม 2559 - มิถุนายน 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Miss Angie Elwin อังกฤษ
2017/016 Regional Integration and Inclusive Growth in ASEAN จังหวัดมุกดาหาร นครพนม หนองคาย สระแก้ว และตราด Apr 2017 - Mar 2019 research extension Apr - Nov 2019 เศรษฐศาสตร์ Mr.Daisuke Hiratsuka ญี่ปุ่น
2017/005 Real image of Thai-Japanese alliance world war II หอจดหมายเหตุแห่งชาติ Mar 2017 - Mar 2020 (เดินทางเข้ามาทำวิจัยเป็นระยะ ปีละ 2 ครั้ง) ขยายเวลาวิจัยครั้งที่ 1: 22 Apr 2020 - 31 Mar 2021 รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ Dr.Ichiro Kakizaki ญี่ปุ่น
2017/012 Climate Change Impact on Rice Production in Don Daeng, Ta Phra District, Khon Kaen Province หมู่บ้านดอนแดง ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Dec 2016 - Oct 2017 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr.Steve Jean Pierre เฮติ
2017/003 An anthropological study on social relations and spirit worship in Khon Muang Society of Northern Thailand กทม. และ จ.เชียงใหม่ Jan 2017 - Dec 2018 1st extension: Jan 2019-Mar 2020 2nd research extension: Apr 2020 - Mar 2022 มานุษยวิทยา Mr.Shunsuke Saito Japaness
2016/036 Assessment of the Genetic Variability of Platysternon megacephalum across Its Distributional Range อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ สิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Shiping Gong จีน
2016/061 Macaque Stone Tool Use in Ao Phang Nga National Park อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 1) พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2561 2) 13 พฤศจิกายน 2561 - 1 กันยายน 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Michael Gumert อเมริกัน
2016/021 Immunology and Pesticide Residues in Chaerophon plicatus 1. วัดเขาวงกต ตำบลโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นอกพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มิถุนายน 2559 – เมษายน 2561 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Christian Voigt เยอรมัน
2015/061 Immigrant Healthy Gut Project 1. ชุมชนพื้นที่หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน หมู่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2. ศูนย์อพยพแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก วช. อนุญาตให้ทำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559 แต่นักวิจัยแจ้งว่าจะเข้ามาทำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Ms. Pajau Vangay อเมริกัน
2016/004 Characterization of Two Solitary Parasitoids Wasps Southeast Asia: A Comparative Behavioral Study and Identification of Venom Compounds Responsible for the Zombification of the Cockroach Host องค์การสวนพฤกษศาสต และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ 26 เมษายน 2559 – 30 เมษายน 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof. Dr. Frederic Libersat อิสราเอล
2016/056 CO2 to Methanol Conversion by Nanostructured ZnO/Cu Catalyst Prepared by Merging the Non-Aqueous Hydrolysis of Metalorganic Precursors with a Surface Organometallic Chemistry Approach สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง สิงหาคม 2559 – มิถุนายน 2562 วิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช Mr. Silvana Del Gobbo อิตาลี
2016/014 Stable Isotope Analysis at Promtin Tai, Thailand แหล่งโบราณคดีพรมทินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พฤษภาคม – มิถุนายน 2559 ปรัชญา Ms. Adrianne Offenbecker อเมริกัน
2016/034 Farmers’ Responses to Drivers of Forest Transitions: The Case of Mae Chaem District, Chiang Mai Province, Thailand จังหวัดเชียงใหม่ สิงหาคม – พฤศจิกายน 2559 สังคมวิทยา Mr. Antoine-René Beaulieu แคนาดา
2016/063 “Biofunctool”: a Tool Set to Assess the Impact of Agricultural Practices on Soil Quality Based on Soil Function. Study Based in Thailand on Rubber Tree (H. Brasiliensis) Plantations แปลงปลูกยางพาราในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี กันยายน 2559 - มีนาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Marie-Sophie Renevier สวิส
2016/042 Investigating the Development of Payments for Ecosystem Services (PES) Projects in Mangrove Forests of Thailand จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชุมพร สงขลา พังงา กันยายน - ธันวาคม 2559 สังคมวิทยา Mr. Benjamin Thompson อังกฤษ
2012/036 Political Economy of the Khmer Polity \\\\\\\\\\\\\\\\ จังหวัดบุรีรัมย์ และกรุงเทพฯ Jun 2012 - Jul 2014 วิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช Darren Mitchell Australian
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.