HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 13/164 ผลลัพธ์ที่แสดง: 241-260 จากทั้งหมด 3270]     ไปหน้าที่ 1 ... 9 | 10 | 11 | 12 | 1314 | 15 | 16 | 17 ... 164  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2017/061 Wild Bee Survey in Thailand Chiang Mai, Lampang, Nakhon Ratchasima, Prachuap Khiri Khan, Nakhon Pathom Provinces, and Bangkok กันยายน 2560 - มีนาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Ryoichi Miyanaga ญี่ปุ่น
2017/025 Forest Dynamics on the Mo Singto Plot: Climate and Biological Drivers of Change Khao Yai National Park Aug 2017 - Mar 2019 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr. Warren Brockelman American
2017/063 Synthesis of Bio-based Polybutylene Succinate (PBS) and Its Composition with Modified Natural Rubbers Loaded with Different Filers for Packing Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Oct 2017 - Sep 2018 วิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช Dr. Mohammad Azariyan Iranian
2017/049 Fresh Fruits Exports from Indochina Countries to China : Perspectives from Value Chain Analysis กรุงเทพมหานคร นนทบุรี จันทบุรี หนองคาย และมุกดาหาร สิงหาคม 2560 - สิงหาคม 2562 ขยายเวลาวิจัย กันยายน 2562 - มีนาคม 2563 เศรษฐศาสตร์ Mr. Koji Kubo ญี่ปุ่น
2017/041 Foraging Ecology of a Major Ayian Nest Predator (Boiga Cyanea) in Dry Evergreen Forests of Sakaerat Enivironment Station สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช มิถุนายน 2560 - มิถุนายน 2562 ขยายเวลาวิจัย กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Natalia D'souza อิตาลี
2017/042 Myriapoda from Calcareous Hills between Krabi and Phuket จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ Jul 2017 - Dec 2017 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr.Thomas Wesener German
2017/036 Negotiation and Medicalization of Transgender Identities in a Thai Nonprofit Organization มูลนิธิเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มิถุนายน - สิงหาคม 2560 สังคมวิทยา Ms. Alyssa Lynne อเมริกัน
2017/037 Species Diversity and Genetic Relationships of Scincid Lizards (Family Scindidae) Across Diverse Habitats in Thailnad สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และพื้นที่เกษตรกรรมและป่าธรรมชาติใกล้ชุมชนในพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ มิถุนายน 2560 – มิถุนายน 2561 ขยายเวลาวิจัย ก.ค. - ธ.ค. 2561 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Elyse Freitas อเมริกา
2017/043 Analysing the Effectiveness of Renewable Energy Support Policies and Incentives in Thailand and other ASEAN countries กรุงเทพมหานคร มิถุนายน 2560 - มิถุนายน 2561 เศรษฐศาสตร์ Mr. Remy Favre ฝรั่งเศส
2017/026 Youth Identity and Regional Music in Northeast Thailand จังหวัดอุบลราชธานี พฤษภาคม 2560 - มิถุนายน 2560 สังคมวิทยา Ms. Megan DeKievit อเมริกัน
2017/020 Social Evolution in Wild Macaque Monkeys in Phu Khieo Wildlife Sanctuary Phase 3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 8 มิถุนายน 2560 – 14 เมษายน 2562 1st extension: 26 September 2019 - 14 April 2020 2nd extension 28/9/2020 - 14/4/2021 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr. Julia Ostner German
2017/024 Spatial Behavior of Open-space Foraging Bats in Thailand อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เมษายน ๒๕๖๐ – ธันวาคม ๒๕๖๒ เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Christian Voigt เยอรมัน
2017/004 Interaction, Change, and Ceramic Variation along Coastal Nakhon Si Thammarat, Thailand, AD 100 – 1500 แหล่งโบราณคดี 6 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมษายน - กรกฎาคม 2560 โบราณคดี Mr. Colin LeJeune อเมริกัน
2013/047 Composition and Diversity of Soil Fungi in Seasonal Tropical Forest of Sakaerat Environmental Research Station, Thailand, with Massive Parallel Amplicon Sequence Analysis สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา กันยายน 2556 - มีนาคม 2558 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Sarasa Amma ญี่ปุ่น
2017/023 The Biogeography History of Typhonium (Araceae) and its Implications to the Origin of Chinese Paleotropics พื้นที่สวนป่าในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนาคม 2560 - เมษายน 2561 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Low Shook Ling มาเลเชีย
2017/030 The Economics of World War II in Southeast Asia สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ May 2017 - May 2017 เศรษฐศาสตร์ Dr.William Huff American
2017/029 The Acceptance Situation of the Japanese Manga, Anime, Works such as Movies in Thailand - Focusing on a Products Placement for Food กรุงเทพมหานคร เมษายน 2560 - กันยายน 2560 เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. Toshoyuki Masabuchi ญี่ปุ่น
2017/021 Seed Dispersal by Hornets: A New Plant-Insect Interaction in Angiosperm จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ ราชบุรี ชัยภูมิ สระแก้ว ชลบุรี และสระบุรี มกราคม 2560 - ธันวาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Gao Chen จีน
2016/054 Modern Thai-Karen Culture อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน Apr 2017 - Apr 2018 มานุษยวิทยา Mr.Dayne O\\\\\\\\\\\\\\\'Meara Australian
2017/008 Seed Bank Composition within and across Forest Types in a Complex Seasonal Tropical Landscape เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีนาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr. Patrick Baker อเมริกัน
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.