HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 1/164 ผลลัพธ์ที่แสดง: 1-20 จากทั้งหมด 3268]     ไปหน้าที่ 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 164  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2021/020 Understanding the Behavior and Ecology of Large-billed Crows (Corvus macrohynchos) สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ. นครราชสีมา กรกฎาคม 2564 - กรกฎาคม 2566 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Aubrey Alamshah American
2022/012 Globalization and Youth Development: Past, Present, and Future Selves in Northern Thailand จังหวัดเชียงใหม่ พฤษภาคม 2565 - มกราคม 2566 สังคมวิทยา Assoc.Prof. Jessica McKenzie American
2021/026 Economic Impacts of Rising Global Uncertainties on Thailand and ASEAN กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Oct 2020 - Sep 2020 เศรษฐศาสตร์ Mr. Kazunobu Hayakawa et al. ญี่ปุ่น
2021/026 Language Learning Through Songs โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี 10 Oct 2021 - 31 Mar 2022 การศึกษา Ms.Niousha Maneshi แคนาดา
2021/022 A Study on Consumer Behaviour Motivation in ICT Sports and Healthcare Services – Comparing Japan and ASEAN คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565 เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ Assoc.Prof.Dr. Miyuki Suga (Fujita) ญี่ปุ่น
2021/013 Developing Transformational Pentecostal Leaders in Chiang Mai Province, Northern Thailand: A Model for In-service Leadership Training คริสตจักรต่างๆ ในสังกัดของคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ มิถุนายน 2564 – กรกฎาคม 2566 ปรัชญา Mr. Ross Winchester ออสเตรเลีย
2021/008 Creative Industry Development and Product Localization in Thailand กรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 เศรษฐศาสตร์ Prof. Motohiro Kurokawa ญี่ปุ่น
2021/019 Numerical Analysis of Nanofluid Sedimentation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 19 พฤษภาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Mehrdad Mesgarpour อิหร่าน
2021/015 Iterative Methods for Solving Nonlinear Monotone Operator Equations with Applications ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 26 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr. Auwal Bala Abubakar ไนจีเรีย
2021/014 Iterative Algorithms for Solving Optimization Problems and Nonlinear System of Equations with Applications ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 26 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr. Aliyu Muhammed Awwal ไนจีเรีย
2018/075 Non-random Structures of White-handed Gibbons (Hylobates lar) Songs, in Western Thailand เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Giovanni Di Panfilo อิตาลี
2021/016 Techno-Economic Analysis Based on Energy-Exergy Analysis for the Production of Transportation Fuel from Rice Straw and Cane Leaves via Pyrolysis มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Rishikesh Singh อินเดีย
2021/012 The Experience of Multi Occupational Transitions of Western Retirees Living in Thailand โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 16 เมษายน – 30 กันยายน 2564 สังคมวิทยา Mr. Michael Haan ดัตซ์
2020/004 Tree Collateral and the Tree Banks for Smallholder Driven FLR: Analyzing the Enabling and Inhibiting Factors for Uptake and Proliferation in Thailand กรุงเทพมหานคร จังหวัดน่าน ขอนแก่น และเพชรบุรี มิถุนายน 2563 – กรกฎาคม 2564 1st extended project: Aug 2021 - May 2023 เศรษฐศาสตร์ Mr. Marcel Starfinger เยอรมัน
2020/045 Rays of Divinity and Blaze of Spirituality: Religious Imageries in the Letters and Painting of Vincent Willem van Gogh หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 ขยายเวลาครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2566 สังคมวิทยา Ms. Varsha Binth Saif อินเดีย
2020/042 Experiences of Violence among Women Migrant Workers from Lao PDR, Myanmar, and Cambodia Migrating to Thailand กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ ธันวาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Charmaine Brown ออสเตรเลีย
2020/041 Use of Machine Learning with Remote Sensing to Predict Forest Biodiversity Metrics across Scales อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มกราคม 2566 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Maxime Réjou-Méchain ฝรั่งเศส
2021/003 The Social Life of PrEP in Bangkok, Thailand กรุงเทพมหานคร 16 Apr 2021 - 31 Aug 2022 วิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช Mr.Timothy Quinn American
2020/038 On a Class of Convex Functions Via Quantum Calculus มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กันยายน 2563 – กรกฎาคม 2564 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Miss Sabah Iftikhar ปากีสถาน
2020/037 Modeling and Numerical Simulation for Nanofluids Flow Problems with Entropy Optimization and Applications มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กันยายน 2563 – กรกฎาคม 2564 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr. Zahir Shah ปากีสถาน
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.