HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 1/164 ผลลัพธ์ที่แสดง: 1-20 จากทั้งหมด 3273]     ไปหน้าที่ 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 164  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา downสาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2018/050 The Spatial Ecology of Two Python Species, the Burmese python (Python bivittatus) and the Reticulated python (Malayopython reticulatus) in Northeast Thailand สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช Sep 2018 - Aug 2020 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Samantha Smith อเมริกัน
2016/069 Innovation and Stronger International Linkages in Climate Change Related Programs in Thailand กทม. Sep 2016 - Sep 2019 Extension research duration until September 2022 เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ Mr.Robert Dobias American
2016/043 From OVOP to OTOP and beyond: development policies, rural empowerment politics and political leadership in Asia-Pacific กทม. Sep 2016 - Sep 2018 รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ Mr. Valentin Noble ฝรั่งเศส
2016/040 Representations of Foreigners in the Art of the Early Dvaravati Period c.500 – c.800 CE ๑) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ๓) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ๔) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๕) พิพิธภัณฑสถานราชบุรี จังหวัดราชบุรี Sep 2016 - Sep 2016 โบราณคดี Mr.Ben Wreyford British
2016/048 Healthy Coexistence between Human and Non-human Primates: A One Health Approach ๑) วัดพระพุทธบาทผาเรือ จังหวัดเชียงราย ๒) ป่าชุมชนบ้านดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ๓) ชุมชนรอบพื้นที่วนอุทยานโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม Sep 2016 - Dec 2019 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr.Randall Kyes American
2016/050 The Pathogenesis of Dengue and Chikungunya Coinfection in Thailand: Clinical, Immunological and Entomological Studies ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล Sep 2016 - Aug 2018 1st extension: Sep 2018-Aug 2019 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Mr. Rodolphe Hamel French
2016/067 Conductive Polymer-Graphene Oxide/ Graphene Nanocomposite Hydrogels for Highly Sensitive and Selective Electrochemical Sensing Platform for Toxic Chemicals and Biomolecules สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. Sep 2016 - Aug 2018 วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย Mr. Sreeramareddygari Krishna Indian
2016/062 Modeling Agricultural Productivity under Global Warming Conditions คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม Sep 2016 - Aug 2017 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Boxuan Yang จีน
2015/035 Understanding and Explaining Falsified Antimalarial Drugs in the Greater Mekong Subregion Bangkok and Nonthaburi provinces Sep 2015 - Oct 2015 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Marie Lamy French
2015/040 Marine Route Survey of Asia-Africa-Europe-1 (AAE-1) Undersea Telecommunications Cable Systems in Mu Koh Petra Marine National Park, Pak Nam Sub-district, La-Ngu District, Satun Province อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล Sep 2015 - Nov 2015 วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย Mr.Christopher Willey อังกฤษ
2015/027 Multilingualism and Language Shift in Northeastern Thailand: the Bruu and Kuay จังหวัดสุรินทร์และอุบลราชธานี Sep 2015 - Jul 2018 ภาษาศาสตร์ Mr.Yutaka Tomioka Japanese
2015/046 Phylogeny, Biogeography and Convergent Evolution in a Radiation of Southeast Asian Rock Geckos (Cnemaspis Strauch,1887) ระนอง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ Sep 2015 - Feb 2017 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr.Perry Wood American
2013/042 Building Buddhism in Chiang Rai ,Thailand Bangkok and Chiang Rai province Sep 2013 - Sep 2014 (To extended from Oct 2014-Oct 2015) ปรัชญา Anthony Lovenheim Irwin American
2013/040 Fruit Selections and Nutritional Requirements of Great Hornbills (Buceros biocornis) in Tropical Evergreen and Seasonal Deciduous Forests in Different Environmental Conditions of Thailand อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ Sep 2013 - Dec 2014 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Hiroki Hata ญี่ปุ่น
2008/004 Short-term and long-term behavioral and population responses of selected vertebrate species to differences in habitat structure, fire and other human disturbances in Haui Kha Khaeng Wildlife Sanctuary (Phase I)(Phase II) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี Phase 1: กันยายน 2551 – มีนาคม 2554, Phase 2: July 2015-September 2019 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Gale, George A. อเมริกัน
2014/033 Evaluation of Coverage and Usage of Malaria Presentation Methods among Populations in Areas with Malaria Transmission in Thailand. 43 จังหวัดของประเทศไทย October 2014- November 2015 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Ms. Tinzar Naing แทน Mr. Glaister E. Leslie ที่ขอลาออก Jamaican
2021/026 Economic Impacts of Rising Global Uncertainties on Thailand and ASEAN กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Oct 2020 - Sep 2020 เศรษฐศาสตร์ Mr. Kazunobu Hayakawa et al. ญี่ปุ่น
2019/032 Equitable and Sustainable Development in Thailand and ASEAN in the Era of Regional Economic Integration Bangkok Central, and Northeast of Thailand Oct 2019 - Sep 2020 เศรษฐศาสตร์ Mr. Shozo Sakata et al. ญี่ปุ่น
2019/054 Vulnerability and Adaptation of Mangrove Forests and their Fisheries to Climate Change บ้านหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และกรุงเทพมหานคร Oct 2019 - Jan 2020 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Miss Frederique Fardin et al. ฝรั่งเศส
2017/063 Synthesis of Bio-based Polybutylene Succinate (PBS) and Its Composition with Modified Natural Rubbers Loaded with Different Filers for Packing Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Oct 2017 - Sep 2018 วิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช Dr. Mohammad Azariyan Iranian
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.