HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 1/5 ผลลัพธ์ที่แสดง: 1-20 จากทั้งหมด 85]     ไปหน้าที่ 12 | 3 | 4 | 5  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2020/2022 Study of CDIO Standard at Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิถุนายน 2563 – มีนาคม 2564 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Assoc.Prof.Dr. Shinji Takeshita ญี่ปุ่น
2019/067 Development of a Computationally Efficient Method to Design Probabilistically Robust Controllers for System Small-Signal Stability Enhancement Considering Renewable Energy Resources มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มกราคม – ธันวาคม 2563 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr. Samundra Gurung เนปาล
2019/046 Harmonic Convex Functions Via Local Fractional Integrals มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Sabah Iftikhar ปากีสถาน
2019/045 Nanofluids Flow Problem – Modeling and Applications มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Zahir Shah ปากีสถาน
2018/054 Spatial Patterns of Liver Fluke Infection and Risk in the Mekong Region จังหวัดสกลนคร หนองบัวลำภู และมหาสารคาม สิงหาคม 2561 - มีนาคม 2564 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Yi-Chen Wang ไต้หวัน
2018/011 Sound Resonance and Wave Properties in Gases and Liquids: Investigating of the Nature of Sound Waves จังหวัดขอนแก่น กรกฎาคม 2561 - มกราคม 2562 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr. Ruslan Pozinkevych ยูเครน
2017/023 The Biogeography History of Typhonium (Araceae) and its Implications to the Origin of Chinese Paleotropics พื้นที่สวนป่าในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนาคม 2560 - เมษายน 2561 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Low Shook Ling มาเลเชีย
2016/002 Studies on Stability and Controller Synthesis of Delayed Stochastic Neural Networks (DSNNs) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Feb 2016 - Feb 2017 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr.Ramasamy Saravanakumar Indian
2015/07 Using Soil Geochemistry to Identify Ancient Metal Working Sites: a Pilot Study in Lopburi Province, Thailand จังหวัดลพบุรี มกราคม - ธันวาคม 2559 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Matthew Tighe ออสเตรเลีย
2014/039 Thailand and Japan Dinosaur Excavation Project 2014 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Nov 2014 - Dec 2014 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Yoichi Azuma ญี่ปุ่น
2013/054 Influence of Climate on Groundwater Interactions with the Mekong River, Thailand: Implications for Arsenic and other Trace Element Concentrations in Alluvial Aquifers จังหวัดนครพนม ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr Alan Fryar อเมริกัน
2013/043 Reconstruction of Past Precipitation and Climate Records since the Last Glacial Time in Thailand ถ้ำคลัง ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2559 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Ludvig Lowemark สวีเดน
2013/023 Community Approaches to Coastal Management in the Gulf of Thailand กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และสมุทรสาคร กรกฎาคม 2556 – มกราคม 2557 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr. WenZhao Chewng สิงคโปร์
2012/070 Restoration Method for Thai Mural Painting กรุงเทพฯ นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี พฤศจิกายน 2555 – พฤศจิกายน 2556 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr.Razvan Preda โรมาเนีย
2011/008 Climate Change Impact on Water Resource and Human Variability : Koh Chang, Trad Province อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ธันวาคม ๒๕๕๖ วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Ms. Kasahara, Tamao ญี่ปุ่น
2009/046 Upgrading an Analytical Method for Sediment Transport by Tsunami พื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดบางสัก จังหวัดพังงา 1-30 พฤศจิกายน 2552 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Goto, Kazuhisa ญี่ปุ่น
2008/041 Hydrological Response Behaviour at Small Forested Catchments in the Seasonally Humid Tropics สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่แจ่ม (ลุ่มน้ำห้วยบอน และห้วยไม้มุ่น) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สิงหาคม 2552 – ตุลาคม 2554 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Han Lim สิงคโปร์
2008/007 Study on Stone Materials Used for the Khmer Monuments in Thailand and their Provenance ปราสาทหินบริเวณที่ราบสูงโคราชในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระแก้ว และจังหวัดสกลนคร สิงหาคม 2551 – มีนาคม 2552 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Prof. Uchida, Etsuo ญี่ปุ่น
2007/015 Morphodynamics and Slope Stability of the Andaman Sea Shelf Break (MASS-Andaman-Sea) แอ่งทะเลอันดามัน นอกฝั่งจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 31 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2550 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr. Weinrebe, Wilhelm เยอรมัน
2091 Dynamics of Carbon Export to the Atmosphere and Oceans from Fluvial Systems of the Humid Tropics : Southeast Asia กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ กันยายน 2546 – มิถุนายน 2548 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Mr. Richey, Jeffrey อเมริกัน
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.