HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ค้นหาตามชื่อโครงการ
ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ค้นหาแยกตามสาขา
ค้นหาแยกตามปี พศ.
ค้นหาตามอื่นๆ
ดูโครงการทั้งหมด


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย สาขา ปี พศ. อื่นๆ โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด
[หน้าที่ 1/160 ผลลัพธ์ที่แสดง: 1-20 จากทั้งหมด 3190]     ไปหน้าที่ 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 160  
เลขที่ โครงการ สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลา สาขา ชื่อนักวิจัย สัญชาติ
2019/058 Advanced Research Supporting the Forestry and Wood-processing Sector’s Adaptation to Global Change and the 4th Industrial Revolution เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Jan Sobotnik เช็ก
2019/055 Estimating rates of survival, recruitment, and population change in mainland clouded leopards (Neofelis nebulosa), southern Thailand 1. อุทยานแห่งชาติเขาสก 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง 14 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Wyatt Petersen อเมริกัน
2018/067 Studies on the Fish of the Mae Khlong Basin ตาก อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี 6 สิงหาคม 2562 - 5 สิงหาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Lawrence Page อเมริกัน
2019/041 The Effect of Meteorological Variable on the Vocalizations of White-handed Gibbons (Hylobates lar) in Western Thailand เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 25 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Sarah Dameron อเมริกัน
2016/072 The Spatial Ecology, Habitat Selection, and Behavior of Green Pit Vipers (Trimeresurus sp.) in Human Dominated and Protected Areas in the Sakaerat Biosphere Reserve สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr. Curt Barnes อมริกัน
2019/021 Hydropower in Southeast Asia: Habitat Loss, Fragmentation and Ecological Consequences 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง 2. อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 13 Dec 2019 - 30 Sep 2021 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr.Lucas Gibson et al. American
2017/031 Possible Influence of Climate Change on the Floral Composition in North and Northeast Thailand สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมษายน - กรกฎาคม 2560 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Peter van Welzen ดัตช์
2016/046 Evaluation of the Determinant Factors of Forests in Thailand and the Effects of Forest Fires and Precipitation Shift due to Human Activity and Climate Change อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ และ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 26 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2561 ขยายถึง 26 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof. Dr. Atsushi Ishida ญี่ปุ่น
2018/029 Genetic Diversity and Epidemiology of Infectious Diseases in Free-ranging Non-human Primates in Thailand จังหวัดนครพนม บึงกาฬ พิจิตร ชัยนาท เพชรบุรี จันทบุรี ศรีษะเกษ ระนอง ราชบุรี สงขลา พังงา พัทลุง และภูเก็ต 7 พฤษภาคม 2561 – 14 มีนาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Yuzuru Hamada ญุี่ปุ่น
2019/047 Technological Primates: A Comparative Approach to the Evolution of Tool Use อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 1 ธันวาคม 2562 – 1 ธันวาคม 2564 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Lydia Luncz เยอรมัน
2019/046 Harmonic Convex Functions Via Local Fractional Integrals มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Sabah Iftikhar ปากีสถาน
2019/045 Nanofluids Flow Problem – Modeling and Applications มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ Dr. Zahir Shah ปากีสถาน
2019/043 Multi-Faceted Biodiversity Surveys Along Latitudinal Gradients of SE Asia: Beta Diversity of Insects in Understorey and Canopy Strata of Rainforest in Klong Naka Wildlife Sanctuary เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา Dec 2019 - Oct 2020 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Prof.Dr.Akihiro Nakamura Japanese
2018/063 Unveiling the Unknown History and Culture of the Maniq (South Thailand) จังหวัดสตูล พฤศจิกายน 2561 – พฤศจิกายน 2564 สังคมวิทยา Assoc.Prof.Dr. Helmut Lukas ออสเตรีย
2019/015 Mutualistic Relationships between Macaques and Humans in Southern Thailand จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Ms. Devan Schowe อเมริกัน
2019/029 Understanding the Tropilaelaps Mite, An Emerging Threat to Western Apiculture: Analysis of Biology, Behavior, and Potential Rearing Strategies คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 พฤษภาคม - 17 สิงหาคม 2562 ขยายเวลาวิจัยถึงพฤษภาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Samuel Ramsey อเมริกัน
2019/022 Population and Distribution of Wild Asian Elephant (Elephas maximus) in Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province, Thailand เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว Nov 2019 - Jul 2020 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Mr.Nyi Nyi Phyo Htet - Myanmar
2019/054 Vulnerability and Adaptation of Mangrove Forests and their Fisheries to Climate Change บ้านหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และกรุงเทพมหานคร Oct 2019 - Jan 2020 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Miss Frederique Fardin et al. ฝรั่งเศส
2018/085 Ban Chiang: Discoveries and Local Participation in a UNESCO World Heritage Site (Stage 1) แหล่งโบราณดีบ้านเชียงและพื้นที่โดยรอบ 15 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562 ขยายถึงมีนาคม 2563 ปรัชญา Dr. Roberto Bruno Gozzol อิตาลี
2016/076 Study on the Relationship between Seasonal Tree Growth and Soil Salinity in Mangrove Forests of Trat Province, Eastern Thailand 1. ป่าชายเลนปากแม่น้ำตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 2. ป่าชายเลนบริเวณหาดทรายดำ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด มีนาคม 2560 – มีนาคม 2563 เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา Dr. Akira Komiyama ญี่ปุ่น
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.