HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ข่าวสาร


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.การติดตามโครงการวิจัยของ Dr. Berenice Bellina และคณะ
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ในจังหวัดชุมพร


คณะผู้ติดตามโครงการวิจัยจากวช. ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำวิจัย
ของ Dr. Berenice Bellina กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก จ. ชุมพร


Dr. Berenice Bellina รายงานความก้าวหน้าของโครงการแก่คณะผู้ติดตามโครงการวิจัยจาก วช.
และพบกับชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อรับทราบปัญหาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการขุดค้นของนักวิจัย


ภาพ ก แสดงหลักฐานการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวน ๓ ศพ (ลูกศรชี้) ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลุมฝังศพของมนุษย์โบราณ
ส่วนภาพ ข แสดงก้อนหินที่คาดว่าจะเป็นแท่นเพื่อทำพิธีบูชาศพ


แสดงหลุมขุดค้นภายในถ้ำและตัวอย่างที่พบภายในหลุมขุดค้น ได้แก่ ซากภาชนะดินเผา เศษกระดูก ซากหอย เมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ


Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.